top of page

Ģimenes ābeles

Pamatšķirne + uzpotētās šķirnes

Konfetnoje

+Tīna

+Šķeltlapu (dekoratīvā)

+Auksis

Roberts

+Agra

+Dace

+Tīna

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

45,-

48,-

Dace

+Konfetnoje

+Kovaļenkovskoje

+Roberts

Atvasara
+Auksis
+Laima
+Konfetnoje
Kovaļenkovskoje
+Agra
+Spartans
+Baltais Dzidrais

Ģimenes bumbieres

Desertnaja Rosošanskaja

+Konference

+Vasarine Sviestine

+Pepi

Desertnaja Krimskaja

+Duhmjanaja

+Ļubimica Oseņņaja

+Konference

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

45,-

48,-

Duhmjanaja
+Conference
+Kurzemes Sviesta
+Mramornaja
bottom of page