top of page

Ģimenes ābeles

Pamatšķirne + uzpotētās šķirnes
Plašāks sortiments Ģimenes koki būs pieejams rudenī 2024.

Roberts

+Konfetnoje

+Trebu

+Auksis

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

48,-

Ģimenes bumbieres       

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

bottom of page