top of page

Ģimenes ābeles

Pamatšķirne + uzpotētās šķirnes

Baltais Dzidrais

+Tīna

+Konfetnoje

+Auksis

Auksis

+Agra

+Atvasara

+Tīna

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

40,-

-

Dace

+Konfetnoje

+Kovaļenkovskoje

+Spartans

Ģimenes bumbieres

Desertnaja Rosošanskaja

+Konference

+Vasarine Sviestine

+Kurzemes Sviesta

Suvenīrs

+Duhmjanaja

+Desertnaja Krimskaja

+Konference

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

40,-

-

bottom of page