-Paul's Scarlet (potēta, pildīta, pieejama arī augststumbra forma)

 

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

Nav pieejams

-

-Vilkābeļu sēklaudži

Cena

Kailsakņu

Konteinerā

-

1,50 līdz 2,-