-Paul's Skarlet (potēta, pildīta, pieejama arī augstumbra forma)

-Vilkābeļu sēklaudži